• Wpisów: 399
  • Średnio co: 6 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 22:36
  • Licznik odwiedzin: 36 516 / 2628 dni
 
sobighappy
 
*uwielbiam cytaty Paulo Coelho* więc dzisiejsza notka będzie się składała z cytatów z jego książek :)

To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia, że życie jest tak fascynujące.
01.jpg


Sta­raj się doj­rzeć pro­myk światła tam, gdzie in­ni widzą tyl­ko ciemności.
02.jpg


Wszys­tkie bit­wy nasze­go życia cze­goś nas uczą, na­wet te, które przegraliśmy.
03.jpg


Sko­ro nie można się cofnąć, trze­ba zna­leźć naj­lep­szy sposób, by pójść naprzód.
04.jpg


Nikt ni­kogo nie tra­ci, bo nikt ni­kogo nie może mieć na włas­ność. I to jest naj­ważniej­sze przesłanie miłości - mieć naj­ważniej­szą osobę na świecie, ale jej nie posiadać.
05.jpg


Nikt nie wie, w ja­ki sposób po­winien przeżyć włas­ne życie.
06.jpg


Na­wet Bóg ma swo­je piekło - jest nim Je­go miłość do ludzi.
07.jpg


To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem.
08.jpg


Ja­ki sens ma roz­pra­wianie o miłości, sko­ro miłość po­siada swój włas­ny głos i mówi sa­ma za siebie.
09.jpg


Miałem ochotę żyć tyl­ko dla­tego, że wie­rzyłem w two­je istnienie.
10.jpg


Wszys­cy wa­riaci mówią, że są normalni.
11.jpg


Zaw­sze kiedy ro­bię pla­ny na przyszłość, zas­ka­kuje mnie teraźniejszość.
12.jpg


Pożądasz nie te­go, co widzisz, lecz te­go, co so­bie wyobrażasz
13.jpg


Nie możesz dodać komentarza.

  Wyświetlanie: od najstarszego | od najnowszego